Home > Zmeny na zmluvách > K akým zmenám musím doložiť občiansky preukaz?

K akým zmenám musím doložiť občiansky preukaz?

Občiansky preukaz je nutné preložiť pri zmenách osobných údajov (zmena priezviska, trvalého bydliska) poistení. V prípade poistenia auta Vám odporúčame pri zmene osobných údajov najprv zmeniť údaje na osvedčení o evidencií vozidla a  pre účely zmeny na zmluve doložiť zmenené osvedčenie o evidencií vozidla- 

(c) 2013 Rýchlepoistenie s.r.o. | Online poistenie: Havarijné poistenie | Povinné zmluvné poistenie | Cestovné poistenie