Home > Zmeny na zmluvách > K akým zmenám musím doložiť technický preukaz?

K akým zmenám musím doložiť technický preukaz?

Technický preukaz je nevyhnutné doložiť pri nasledovných zmenách: 

Pri havaríjnom poistení:
  • pri vystavení nového technického preukazu pri zmene vlastníka, alebo držiteľa vozidla
  • pri zmene osobných údajov vlastníka, alebo držiteľa
  • pri zmene okresu evidencie vozidla
 Pri povinnom zmluvnom poistení:
  • pri zmene osobných údajov vlastníka, alebo držiteľa
  • pri zmene okresu evidencie vozidla


(c) 2013 Rýchlepoistenie s.r.o. | Online poistenie: Havarijné poistenie | Povinné zmluvné poistenie | Cestovné poistenie